Nová brumle „Perun“

Naše nejnovější brumle vznikla náhodou. V zimě nás kontaktovala Mag. Ulrike Töchterle z Institutu Archeologie Univerzity Innsbruck, jestli bychom byli schopni vyrobit brumli podle fotodokumentace nálezu brumle z hradu Schloss Tirol ze 14. století. Tento nápad nás tak zaujal, že jsme se hned pustili do výroby.

Nález brumle ze Schloss Tirol

Po několika dnech jsme měli první prototyp. K radosti paní Ulrike, a taky naší, se podařilo dobře vystihnout charakter nalezené brumle. Ale největší překvapení bylo první zabrnkání. Díky dlouhé lamele a subtilnímu tělu hraje brumle velice čistě a výrazně. Je to mimořádně všestranný nástroj, pro melodické, rytmické a perkusivní techniky.

První prototyp

Při rešerši jsme zjistili další zajímavost – podobné středověké nálezy nepochází jen z Tirolska, ale více míst Evropy. Brumle stejného tvaru lze najít v Muzeu Brumle v Norsku a taky v ČR existuje jeden nález brumle stejného charakteru – tzv. Rokštejnská brumle.

Rokštejnská brumle

Brumli jsme nechali otestovat předními hráči v česku i v zahraničí (Brumlista, Wolf Janscha) a po velice dobrých ohlasech jsme se rozhodli ji vyrábět sériově. Dali jsme jí jméno „Perun“, což je slovanský bůh bouře, hromu a blesku, kterého uctívali naši předci ve východní Evropě v době, kdy podobné brumle vznikaly. Výrobou této brumle chceme vzdát hold středověkým kovářům, kteří dokázali takový nástroj vyrobit s primitivními nástroji, zato s neskutečnou zručností.

Brumle Perun